Agata13

Adwokat Agata Buczma-Wojtaszak jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, pod patronatem adwokat Izabelli Adamczewskiej-Robaszyńskiej i adwokata Mariana Robaszyńskiego.
Współpraca z działającymi na rynku prawniczym od wielu lat „Kancelariami Robaszyńskich”, zapoczątkowana jeszcze w trakcie studiów, pozwoliła jej zdobyć niezbędne przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu adwokata. Adwokat Agata Buczma-Wojtaszak nabyła wiedzę i doświadczenie dzięki kompleksowemu zaangażowaniu w sprawy kancelarii, w szczególności poprzez reprezentację klientów przed sądami i innymi organami państwowymi,uczestniczenie w konferencjach oraz szkoleniach prawniczych.

Adwokat Agata Buczma – Wojtaszak corocznie brała udział w akcji „Bezpłatnych porad prawnych”, organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką.
Po złożeniu egzaminu adwokackiego w 2013 roku, adwokat Agata Buczma-Wojtaszak została członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.